Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca u petak

Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.

Zamagljivanje će se vršiti dana 05.06.2020. godine sa početkom u 18:00 časova.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, Akcija će biti odložena.