DOM ZDRAVLJA U MEDVEĐI POSTAO PRIMER DOBRE PRAKSE SVIMA U ZAŠTITI ZDRAVLJA

Dom zdravlja u Medveđi pruža zaštitu stanovnicima na veoma razuđenom području od 524 kvadratna kilometra i 90 odsto područja je planinsko, ističe u izjavi za TV 4S direktor ove zdravstvene ustanove dr Dragan Anđelković.

Ova teritorija pokrivena je sa 6 ambulantI i to osim u Medveđi, i  u Sijarinakoj Banji, Ravnoj Banji, Retkoceru i Bučumetu. Usluge se pružaju na primarnom nivou veoma stručno, a u tom cilju lekarsku pomoć pruža 69 zdravstvenih radnika i sve specijalnosti počev od pedijatra, preko, interniste, specijalista urgentne medicine, radiologa i drugih specijalnosti.

Osim kadrovskog, ova ustanova ima i tehnički potencijal jer raspolaže sa gotovom dijagnostikom za sekundarnu zaštitu počev od laboratorijske, preko, radiološke, a godišnje se odradi preko 700 analiza.

Ova zdravstvena ustanova ima izuzetnu saradnju sa Opštom bolnicom u Leskovcu, a kako zaključuje dr Anđelković prednost je i saradnja sa Domom zdravlja u Lebanu gde se pacijenti upućuju na dijalizu.

Objekat Doma zdravlja je i energetski saniran zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja.

Posebna pažnja se upućuje kućnoj nezi i lečenju ističe dr Anđelković, posebno kada je u pitanju seosko stanovništvo u planinskim selima.

Ovo je zdravstvena ustanova za ugled i primer dobre prakse kada je u pitanju i unutrašnja i kadrovska i tehnička organizacija u šta se uverila i naša redakcija.

Bratislav Lekić
zdravlje