KOLO SRPSKIH SESTARA U LESKOVCU U USLOVIMA VANREDNOG STANJA POKAZUJE HUMANOST NA DELU

Kolo srpskih sestara je žensko kulturno-prosvetno, patriotsko, vanstranačko i humanitarno društvo koje je osnovano još 1903. godine . Među osnivačima društva ističu se mnoge poznate ličnosti naše istorije poput slikarke Nadežde Petrović koja je svoj život dala u Valjevskoj bolnici negujući ranjenike u prvom svetskom ratu..

Oblasne organizacije Kola srpskih sestara osnivane su u mnogim područjima gde živi srpski narod.

 

Rad Kola su zabranili Nemci, a posle okupacije nove komunističke vlasti FNRJ su takođe obustavile rad ove organizacije kojoj je oduzeta sva imovina. Rad Kola srpskih sestara obnovljen je ponovo 1990. u kriznim godinama rata kada je ova organizacija preuzela na sebe veliki teret pomoći srpskom stanovništvu u područjima koja su bila zahvaćena ratnim dešavanjima.

Kolo srpskih sestara u Leskovcu koje ima oko 30 članica sa izbijanjem epidemije ponovo je na braniku otadžbine i brine o starima, bolesnima i socijalno ugroženim stanovnicima , a aktivnost je pojačana i putem društvenih mreža . Ono što je veoma bitno Kolo srpskih sestara vraća poverenje u humanost, solidarnost i brigu , a to potvrđuju bolesni i siromašni do kojih je stugla pomoć ove organizacije koja zaslužuje poštovanje i divljenje.

 

Ekipa Televizije 4S obišla je punkt Kola srpskih sestara u Crkvi Odžakliji i na licu mesta se uverila u poverenje koje im građani pružaju donoseći dobrovoljne novčane priloge i namirnice,U razgovoru sa predsednicom Kola srpskih sestara u Leskovcu Jelenom Eraković uverili smo se u bezgraničnu brigu i solidarnost prema našim sugrašanima.

Nečije malo , nekome može značiti mnogo zato iz Kola srpskih sestara pozivaju sve ljude dobre volje da svako u skladu sa svojim mogućnostima pomogne naše bolesne , stare i socijalno ugrožene sugrađane.