NACIONALNA SLUŽBA ZAPOŠLJAVANJA DANAS JE U LESKOVCU PREZENTOVALA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA ZA OVU GODINU

Na ovoj prezentaciji PR gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića, Aleksandra Stojanović istakla je da su naš grad i država postigli značajne rezultate u oblasti otvaranja novih radnih mesta čime je i nezaposlenost znatno opala.

Ona je dodala da se stopa nezaposlenosti u Srbiji nalazi na istorijskom minimumu jer iznosi samo 9 procenata, a broj nezaposlenih samo u Leskovcu od 2012. do sada smanjen je za 9.300 lica, a tome je doprineo i znatan priliv stranih investicija koji u našoj zemlji za poslednih 9 godina iznosi 21 milijardu evra, a Leskovac je dom mnogim stranim i domaćim kompanijama kazala je Stojanovićeva i dodala da stopa novog zapošljavanja u Leskovcu iznosi 5,9 odsto što je znatno iznad republičkog proseka.

Za program stručne prakse na području Jablaničkog okruga predviđeno je angažovanje oko 200 lica sa područja Jablaničkog okruga, za projekte javnih radova predviđeno je oko 100 osoba, a za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija predviđena je kvota od 130 lica, mada će kako ističe Marija Stevanović iz Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju NSZ-a u Leskovcu prema iskustvima iz prethodnih godina ova kvota po svemu sudeći biti proširena.

Ona naglašava da je Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine raspisala 12 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je 6.550.000.000,00 dinara na državnom nivou.

Za naše područje za programe zapošljavanja biće izdvojeno nešto više od 100 miliona dinara, a na ovaj način biće data šansa mladim ljudima da započnu svoj rad, a kvota je 700 do 800 mladih osoba, kazala je Stevanovićeva.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra 2022. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2022. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta 2022. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta 2022. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

NSZ