ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović se danas sastao sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije i predstavnikom Tima 42 iz Leskovca u cilju uspostavljanja i realizacije kvalitetne lokalne omladinske politike.

Tema današnjeg radnog sastanka bila je uspostavljanje saradnje u cilju podržavanja rada lokalne samouprave na osnivanju Saveta za mlade, pružanje podrške u uspostavljanju veza sa udruženjem Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i sprovođenje zajedničkih projekata. Razlog posete je i nedavno imenovanje gradonačelnika Cvetanovića za predsednika Stalne konferencije gradova i opštine čija je misija razvoj i efikasno funkcionisanje svih lokalnih samouprava, sve u cilju kvalitetnijeg i boljeg života naših građana i funkcionisanja naše privrede, a između ostalog i bolji kvalitet života mladih i podizanje istog na jedan viši nivo.

Gradonačelnik je upoznao predstavnike o načinu funkcionisanja lokalne samouprave i ulaganju u mlade talente. Naime, na njegovu inicijativu formiran Fond za mlade talente koji je do sada nagradio preko 4500 mladih i izdvojeno preko 113 miliona dinara. Pored toga, grad Leskovac sve srednjoškolce sa teritorije grada, koji su nosioci „Vukove diplome“, nagrađuje šestodnevnom ekskurzijom – putovanjem Srbijom. Zbog epidemiološke situacije nagradna ekskurzija se nije organizovala u 2020. godini, te su svi nosioci „Vukove diplome“nagrađeni sa 25.000 dinara. Zatim, grad Leskovac pruža podršku svim đacima prvacima na teritoriji grada Leskovca tako što finansira udžbenike i za čije namene se svake godine izdvaja 6 miliona dinara. Od ove godine grad daje podršku đacima generacija, tako što im je za izuzetan uspeh poklonio bicikle. I taj vid podrške će se i dalje nastaviti. Lokalna samouprava vodi računa i o novorođenim bebama, odnosno sve majke dobijaju jednokratnu novčanu pomoć i to u iznosu od 10.000 dinara za zaposlene, odnosno 20.000 dinara za nezaposlene, kao i autosedišta za čija izdvajanja je ive godine opredeljeno 12 miliona dinara.

Takođe, na sastanku je bilo reči o budžetu grada. Izdvajanja za oblast sporta su nikad veća i to u iznosu od 120 miliona dinara, za oblast kulture 9.3% od ukupnog budžeta a sve to u cilju boljeg kvaliteta i života mladih ljudi.

Da podsetimo, rukovodstvo grada Leskovca kontinuirano ulaže u mlade ljude. Pored Fonda za mlade talente i nagrađivanja istih dva puta godišnje, skupština grada Leskovaca je nedavno usvojila strateški dokument Strategiju za mlade za period 2021-2025 Cilj Strategije za mlade je unapređenje položaja mladih u gradu i osluškivanje njihovih potreba za dalji rad, ciljano i ekonomično trošenje budžeta grada, dugoročno i plansko rešavanje problema mladih, uz kreiranje mera i usluga prilagođenih stvarnim potrebama mladih u lokalnoj sredini.