Održana 112. sednica Gradskog veća Grada Leskovca

Na sednici Gradskog veća usvojen je predlog rešenja na osnovu koga se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 300.000 dinara Turističkoj organizaciji Leskovac za organizovanje Moto skupa u našem gradu.

Obrazlažući ovaj zahtev direktor TOL-a Nebojša Kocić je kazao da ovaj skup predstavlja najbolji način za turističku promociju grada i da on ima međunarodni karakter.

Većnici su na sednci dali i saglasnost na odluku o dodeli podsticajnih sredstava udruženjima sa teritorije grada u vidu promocije aktivnosti koje su usmerene na ruralni razvoj.
Na sednici su usvojeni predlozi odluka na osnovu koga se daje saglasnost osnovnim školama ,,Svetozar Marković“  i  ,,Vuk Karadžić“ da zaključe ugovore o naknadi troškova prevoza svojim učenicima koji putuju do škola.

Većnici su usvojili na sednici i pojedinačna dva rešenja  o vansudskom poravnanju za naknadu materijalne štete nastale usled ujeda pasa lutalica.