Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembra

Gradska uprava grada Leskovca – Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da: IV akontacija poreza na imovinu  dospeva za plaćanje 14. novembra 2019. godine.

 Obaveštavaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.