U DEČIJEM DISPANZERU OBAVLJENI SISTEMATSKI PREGLEDI BUDUĆIH PRVAKA

Kako je istakla gostujući na TV 4S načelnica Dečjeg dispanzera dr Slađana Cvetanović ove godine broj budućih školaraca kreće se oko hiljadu, što se uklapa u višegodišnji prosek. Ona je podvukla da su do sada ovaj pregled prošla 922 mališana, a da će sistematski pregledi biti rađeni poslednje nedelje avgusta za decu koja iz nekih razloga nisu pregledana do sada.

Dr Slađana Cvetanović ističe da su sistematski pregledi rađeni na osnovu pozivanja predškolaraca uz zakazan termin. Deca su bila podeljena po grupama od 30, a mališani su bili raspoređeni u dve podgrupe da se ne bi stvarala nepotrebna gužva. Od pomoći u sprovođenju sistematskih pregleda bila je Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“ koja ima uvid na osnovu svojih spiskova mališana koji pohađaju pripremni predškolski program.

Sva zdrava deca po vakcinalnom kalendaru, nakon sistematskog pregleda primila su i tri vakcine predviđene za ovaj uzrast.

Posle laboratorijskih analiza, deca su odlazila kod psihologa, logopeda i socijalnog radnika, ali i kod pedijatra koji je bio zadužan za merenje visine, težine i koji je proveravao stanje stopala i kičme. Poslednja faza bila je provera vida.

Dr Cvetanović naglašava da su i ove godine primećene razne anomalije, a najčešće gojaznost ili pothranjenost, ali i deformiteti kičme koji se dovode u vezu sa korišćenjem kompjutera i mobilnih telefona. Ona je ujedno dodala da saveremene tehnologije, odnosno prekomerna upotreba mobilnih telefona može dovesti i do autizma. Ono što je i ove godine primećeno je i nepravilan izgovor pojedinih slova tako da će ovi mališani morati da rade sa logopedom, kako bi se ovo ispravilo.

Dr Slađana Cvetanović apelovala je na roditelje da povedu računa o pravilnoj ishrani dece i negovanju zdravih stilova života putem boravka u prirodi i bavljenja sportom.

Čuvajmo zdravlje