U LEBANU FORMIRANO LOVAČKO UDRUŽENJE ,,CARIČIN GRAD,,

U Lebanu je formirano Lovačko udruženje „Caričin grad“. Za predsednika udruženja izabran je Saša Živković, a za predsednika Skupštine, Goran Jović.

Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Statut kao najviši pravni akt udruženja, postavljeni su zadaci i ciljevi udruženja. Na istom sastanku izabrani su organi udruženja.

Osnivačkoj Skupštini udruženja prisustvovao je veliki broj lovaca sa teritorije opštine Lebane.