U LESKOVCU ODRŽANA DANAS SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na sednici je usvojen zapisnik sa prethodne sednnice, a u okviru prve tačke direktorka leskovačkog Zavoda za javno zdravlje Aleksandra Nikolić izvestila je prisutne  je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Leskovcu i kazala da je juče potvrđen prvi slučaj zaraženog od korona virusa.

Nakon toga komandant i članovi Štaba potvrdili su naredbu po kojoj se Zavodu za javno zdravlje nalaže da prati epidemiološki situaciju, postupa po algoritmima, odnosno propisanoj proceduri za spečavanje, suzbijanje i gašenje epidemije COVID-19 na teritoriji grada Leskovca i redovno o tome izveštava Gradski štab za vanredne situacije. Ista naredna izdata je i Domu zdravlja Leskovac.

Nakon usvojenih naredbi, gradonačelnik Cvetanović uputio je preporuku načelniku Gradske uprave Milošu Cvetanoviću da se pojača kontrola pijaca na teritoriji grada i da se rad istih obustavi ukoliko dođe do drastičnog povećanja broja obolelih.