U LESKOVCU ODRŽANA SEDNICA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Danas je u Leskovcu održana sednica Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine kojoj su prisustvovali predsednik i predstavnici ovog saveta, predstavnici lokalne samouprave grada Leskovca, prve romske hrišćanske crkve i mnogobrojni predstavnici Roma u Leskovcu.

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović je na sastanku dao uvodnu reč, a pre istog u kabinetu upriličio prijem za pokrajinsku poslanicu u Skupštini AP Vojvodine Jelenu Jovanović, predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibora Nakića, generalnog sekretara saveta Barjama Morinu, predsednika izvršnog odbora Aleksandra Radulovića, predstavnike grada Leskovca u navedenom savetu Miroslava Alilovića i Božidara Jakupovića, odbornika u Skupštini grada Leskovca Januša Alilovića.

U uvodnoj reči, gradonačelnik Cvetanović je istakao da je uveren da će boravak predstavnika Nacionalnog saveta u Leskovcu iznedriti brojne benefite za stanovnike romske nacionalne manjine i naglasio da se oni na leskovačku lokalnu samoupravu mogu osloniti za svaku vrstu pomoći i podrške.

„Kao što je poznato, Leskovac posle četiri godine ima dva predstavnika u Savetu – gospodina Miroslava Alilovića i gospodina Božidara Jakupovića. Ova organizacija Vlade Republike Srbije doprinosi unapređenju položaja romske nacionalne manjine. Drago mi je što naši sugrađani imaju inicijativu da sopstvenim snagama utiču na poboljšanje kako statusa svojih sunarodnika, tako i svih građana Leskovca. Romi u našem gradu uzimaju učešće u mnogobrojnim aktivnostima, svesni da je edukacija i uključivanje u društveni život važan preduslov za potpunu inkuluziju. Aktivno učestvuju u projektima iz različitih oblasti koje Lokalna samouprava podržava kako bi ih ohrabrila da ostvare sva prava kao ravnopravni članovi našeg društva.

Grad Leskovac se trudi da, u saradnji sa predstavnicima institucija koje su najviše uključene u svakodnevni život Roma, poboljša status pripadnika romske nacionalne manjine. Važno je napomenuti da je Leskovac grad sa najvećim brojem Roma u odnosu na broj stanovnika, što itekako povećava odgovornost kako Republike Srbije, tako i samog grada kada je u pitanju kvalitet života naših sunarodnika. Zato je lokalna samouprava je usmerena ka razvitku svih društvenih oblasti, što direktno utiče i na naše sugrađane Rome Broj korisnika novčane socijalne pomoći, među kojima su i pripadnici romske nacionalne manjine, konstantno se smanjuje u poslednje 4 godine 2022. godine je smanjen za 11 % u odnosu na 2021. godinu. Tome je doprinelo zaposlenje Roma u kompanijama koje se otvaraju u našem gradu. Treba pomenuti i rad organizacija posvećenih unapređenju života Roma, naročito u sferi vođenja brige o zdravstvu, o značaju obrazovanja i edukacije, što pozitivno utiče na njihov status.“

Nakon gradonačelnika obratio se Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, i kazao:

„Nama je cilj da se sednice održavaju u različitim gradovima širom Srbije kako bismo Savet spustili na lokalni nivo, da se i lokalnim medijima govori o aktivnostima Nacionanog saveta. Pre desetak minuta smo završili sastanak sa gradonačelnikom i oduševljen sam svim rezultatima koje grad Leskovac ima u procesu integracije Roma. Ponosni smo na grad Leskovac i Dom kulture Roma koji je jedinstvena kulturna ustanova u Srbiji osnovana od strane grada Leskovca. Voleli bismo da i druge lokalne samouprave slede taj pozitivan primer, jer mi želimo da promovišemo romsku kulturu. Naša kultura je način za borbu protiv predrasuda koje prema Romima postoje. Rezultat odgovorne socijalne politike koju vodi grad Leskovac i država smanjuje razlike između Roma i većinskog stanovništva. Odgovornost jedne vlasti se ogleda upravo u odnosu prema najugroženijim kategorijama stanovništva, a grad Leskovac je primer dobre prakse kako se treba pristupiti rešavanju problema Roma, to je jedan multikulturalan grad koji neguje različitosti i zato smo mi, kao građani Srbije ponosni na grad Leskovac. Nastavite da radite na isti način, i da i kao predsednik SKGO promovišete i Vaše aktivnosti i da podstaknete i druge da budu uspešni kao i Vaš grad.“

Miroslav Alilović, predstavnik Grada Leskovca u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, istakao je da se na sastanku predstavnika Nacionalnog saveta Roma sa predstavnicima leskovačke lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Cvetanovićem, razgovaralo o formiranju jednog skupštinskog radnog tela koje će se baviti prioritetnim problemima Roma u cilju njihovog rešavanja, i to kroz institucije sistema i poštovanje zakonskog okvira.

„Jedino na taj način možemo dostići svoj cilj – da budemo ravnopravni građani na nivou cele Republike Srbije. Druga vrlo bitna stvar je da smo dobili zeleno svetlo za formiranje Kancelarije za inkluziju Roma, na osnovu Strategije za socijalno uključivanje Roma, gde ćemo implementirati sve planove koje naša radna grupa uveliko priprema. Sve to je vrlo bitno za jačanje saradnje lokalne samouprave sa romskim zajednicama, sa predstavnicima verskih zajednica, sa istaknutim pojedincima romske nacionalne manjine. Da mi Romi ne budemo na teretu države, već da budemo produktivni deo ovog društva“, zaključio je Alilović.