U MEDVEĐI USKORO POČINJU RADOVI NA ODRŽAVANJU LOKALNIH I MAHALSKIH PUTEVA

Danas je u Kabinetu predsednika opštine Medveđa, potpisan Ugovor sa izvođačem radova koji će izvršiti nabavku  na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva, na teritoriji opštine Medveđa.

Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika opštine, Goran Ivanović, predsednik Skupštine Milan Stevanović i Slovenka Kocić, nadzorni organ opštinske uprave opštine Medveđa. Ugovor je potpisan sa preduzećem PTGP “SABA BELČA” DOO iz Preševa, koje će biti angažovano za izvođenju radova na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva. Vrednost Ugovora iznosi 16.852.020,00 dinara sa uračunatim PDV-om. Rok za završetak radova je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

MEDVEĐAUGOVORI