Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Načelnik Gradske uprave Cvetanović o građevinskim parcelama u naselju Dubocica

Povodom nedoumica koje se prezentuju građanima naselja Dubočica u vezi prodaje dve građevinske parcele u tom naselju načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović sazvao je konferenciju za medije.

„Grad Leskovac, počev od 2015. godine, svake godine sporovodi postupak otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine grada i na taj način prikazuje ozbiljnost u planiranju modernog i funkcionalnog izgleda grada i njegovih posebnih delova jer neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište stavlja u funkciju.Sva otuđenja nepokretnosti, u javnoj svojini Grada Leskovca, sprovedena su i sprovode se u skladu sa zakonom i važećim urbanističkim planskim dokumentima, po predviđenoj proceduri, koja između ostalog, podrazumeva i javni uvid u plansku dokumentaciju i javni poziv prilikom prodaje parcela, što samim tim pokazuje visok nivo transparentnosti prilikom sprovođenja ovih postupaka”, rekao je Cvetanović.

Otuđenje parcela između stambenih zgrada S4 i S5, i S5 i S6 urađeno je na zakonit način i ispoštovane su apsolutno sve procedure predviđene važećim zakonskim propisima.Parcele su otuđene putem javnog oglasa prošle godine, putem istog javnog oglasa je bilo ponuđeno 26 lokacija, od čega je prodato 9 lokacija, za ukupan iznos od oko 25 miliona dinara. U konkrenom slučaju od strane urbanista prmenjen je princip u urbanističkom planiranju, unutrašnje širenje grada koji podrazumeva korišćenje već urbanozovanog prostora. Taj princip jeste i neka vrsta obaveze po generalnom urbanističkom planu Leskovca, koji je usvojen 2010. godine i na osnovu kog se donose svi planski dokumenti nižeg reda, a koji ima za cilj da poboljša karakteristike gustine stanovanja u gradu, imajući u vidu da je gustina stanovanja u Leskovcu daleko ispod prosečno predviđene gustine stanovanja u gradovima.

U ovom slučaju primenjen je još i princip interpolacije između postojećih porodičih zgrada koji je već primenjivan u predhodnom periodu na teritoriji grada, u Radničkom naselju, u Nišu na Bulevaru Nemanjića i u Beogradu u naselju Novi Beograd, kao i u ostalim gradovima, i nigde nije imao negativne efekte na postojeće višeporodično stanovanje. Naprotiv, pokazani su pozitivni efekti u smislu nastanka novih sadržaja u naseljima, oživljavanje naselja, boljom iskorišćenošću komunalne infrastrukture.Problem parkiranja se neće povećati izgradnjom novih objekata jer su investitori u obavezi da parkiranje planiraju na svojoj parceli, nadzemno ili podzemno na osunčanost postojećih objekata neće uticati novoizgrađeni objekti jer se mora poštovati rastojanje između objekata.Zelene površine i dečija igrališta su takođe obaveza novih investitora.

Na kraju bih napomenuo da će se prostor na građevinskim parcelama razrađivati urbanističkim projektom koji ima javnu prezentaciju od 15 dana i koji kontroliše komisija za planove Grada Leskovca, tako da će građani imati još jednu priliku da stave svoje primedbe na izgradnju i to konkretnije nego što je predviđeno urbanističkim planom, jer će urbanističko rešenje sadržati idejno rešenje projekta sa 3D prikazom.

Konačno novom izgradnjom cilj je racionalnije izgraditi, iskoristiti urbanizovano građevinsko zemljište, a ne ugroziti postojeće višeporodično stanovanje,“ – istakao je načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović.

Komentari su zatvoreni.