Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Obaveštenje Lokalne poreske administracije

“Gradska uprava grada Leskovca-Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:
 –          III akontacija poreza na imovinu
 dospeva za plaćanje 14. avgusta  2019. godine.
 Pozivaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.”

Komentari su zatvoreni.