Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Održana 102. sednica Gradskog veća

Gradski većinici usvojili su Završni račun budžeta grada za 2018. godinu.

,,U konsolidovanom završnom računu budžeta grada iskazan je  budžetski deficit od 111 miliona 936 hilajda dinara kao razlika između ukupno ostvarenh tekućih primanja i prihoda pa osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Na dan 31. decembar 2018. godine  budžet je ostvaren  sa 3 milijarde 864 miliona 980 hiljada dinara. Od toga Porez na dohodak, dobit i kaptalne infesticije ostvaren je sa 97,3%, porez na imovinu 96,1, porez na dobra i usluge 91,7% , komunalna taksa na firmu ostvarena je  sa 105,8 posto, a transferi ostvareni su sa 86,7%. Grad se u toku 2018. godine nije zaduživao, ali je preneo sredstva na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 298.391.132 dinara.Što se tiče rashoda oni su se ukupno izvršili u iznosu od 3.818.432.640 dinara, od toga tekući rashodi su u iznosu od 3.344.656.159 dinara i izdaci u iznosu od 473.776.481 dinara“, obrazložila je šef Odeljenja za finansije grada Leskovca Marija Milosavljević.

Gradski većnici usvojili su odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Leskovca, i lokalnim komunalnim taksama kao i odluku o izmeštanju 3 spomenika.Zbog izgradnje Gradskog trga iz centralnog gradskog parka biće izmešten spomenik Tome Zdravkovića, spomenik narodnog heroja Koste Stamenkovića i spomen ploča palim borcima u Drugom ratu.

Usvojen je između ostalog i operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada i predlog rešenja o obrazovnju komisije za planove grada Leskovca i izveštaj o prolećnoj setvi za 2019. godinu sa osvrtom na stanje ozimih useva.

 

Gradsko veće usvojilo je  i izveštaj o sprovedenim postupcima kontrole nad radom i poslovanjem Doma zdravlja i Apoteke Leskovac.

Data  je saglasnost na izbor 42 projekta u oblasti kulture koji će biti finansirani po osnovu konkursa.

 

Usvojeni su i programi sprovođenja deratizacije i dezinsekcije na teritorji grada.

 

Većnici su usvojili odluku o donošenju Programa otuđenja  građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada i  rešenje o formiranju komisije za izbor projekata u oblasti javnog informisanja koji će biti finansirani ili sufinansirani sredstvima budžeta grada za 2019. godinu.

Komentari su zatvoreni.