Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Parlament privrednika-Dualno obrazovanje uslov privrednog razvoja

O nedostatku pojedinih radnika na tržištu i dualnom obrazovnom konceptu bilo je reči na Sednici Parlamenta privrednika koja je održana u Privrednoj komori u Leskovcu.

Na ovom skupu iznet je podatak da je u proteklih pet godina, broj učenika u srednjim stručnim školama koje primenjuju model dualnog obrazovanja uvećan je za deset puta – sa 400 na 4.500 đaka, koji se školuju za 33 različita zanimanja, od kojih se na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga primenjuje 10, dok se broj škola koje su se uključile u ovaj model obrazovanja, povećao  pet puta, sa 16 na 80, a broj kompanija kao strateških partnera 15 puta, sa 40 na 600, od kojih se 21 nalazi na našem području.

Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualmo obrazovanje Privredne komore Srbije istakla je da dualni obrazovni model sa jedne strane može da reši nedostatak kadrova u privredi, a sa druge da spreči odlazak iz zemlje. Ona je naglasila da su najdeficitirnija zanimanja u tekstilnoj, prehrambenoj i metalskoj struci.

Na ovoj sednici dvadeset i jedna kompanija dobila je potvde o ispunjenosti učenja učenika kroz rad, dok još sedam njih na području juga Srbije čeka potpunu akreditaciju za uključivanje u ovaj proces.

Komentari su zatvoreni.