Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Prezentacija rezultata projekta volontiranja “Akademija dobre volje”

U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija održana je prezentacija rezultata projekta volontiranja “Akademija dobre volje”, koji za cilj ima promociju volonterskog rada među mladima, a realizuje se u saradnji sa Klasterom Aktivator i SORAS-om.

Cilj projekta je da na efektivan način omogući uključivanje mladih u rad na razvoju jer volonterski rad pomaže društvu ali i samom volonteru jer jača poverenje, solidarnost i uzajamnost među građanima, i namenski stvara prilike za učešće.

Zadatak ovog projekta je da unapredi uslove za volontiranje među mladima i za mlade u Leskovcu. Mladi volonteri, studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija nose lepe uspomene i dobar duh volonterizma.

Ukupna vrednost projekta “Akademija dobre volje” je 1.660.000 dinara, a realizuje se od septembra 2018. godine do februara 2019. godine i finansira  sredstvima MInistarstva omladine i sporta.

Komentari su zatvoreni.