Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

U BOJNIKU DANAS ODRŽANA 6. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Na početku sednice odbornicima se je obratio predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović koji je naglasio da je angažovanje opštinskog rukovodstva na sanaciji posledica poplava koje su zadesile ovaj kraj bilo veliko.

On je dodao da je odmah nakon poplavnog talasa u noći između 10. i 11. januara čitav tim bio na terenu, obilazio poplavljene i evakuisao petoro  ljudi. Odmah se stupilo u kontakt i sa Vladom Srbije i Republičkim štabom za vanredne situacije, a kao rezultat tog angažovanja, kako je naglasio Nenadović usledila je i poseta ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Tomislava Momirovića.

Nenadović je istakao da je juče Štabu za vanredne situacije Srbije upućen i predlog mera za sanaciju štete od poplava.

Na ovoj sednici odbornici su se izjasnili o Predlogu Odluke o zaduživanju opštine Bojnik za finansiranje tekuće likvidnosti.

Kako je u obrazloženju kazao Aleksandar Nastić, kao odgovorno lice za pripremu i izvršenje budžeta Opštinske uprave pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u odredbama Zakona o javnom dugu kojim je utvrđeno da odluku o zaduživanju lokalne smouprave donosi nadležni organ lokalne vlasti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti resornog ministarstva.

On je dodao da je na osnovu zahteva Odeljenja za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave, Ministarstvo finansija dalo saglasnost za finansiranje tekuće likvidnosti u iznosu od 18 miliona i 500.000 dinara. Nastić je podvukao da su zbog pandemije virusa kovid 19 i nedavnih poplava smanjeni prihodi opštine i da su ujedno određena finansijska sredstva lokalne samouprave bila usmerena u tom pravcu, a da se sa druge strane moraju pokriti i troškovi započetih  projekata.

- Advertisement -

 Odbornici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bojnik za 2020. Kako je istakao Nastić ovo je redovna zakonska procedura, a izveštaj revizora će na najbolji način pokazati tokove trošenja novca lokalne samouprave.

Na ovoj sednici usvojen je i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Bojnik. Na dnevnom redu našli su se i usvojeni su i Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Skupštine opštine Bojnik za 2020. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Bojnik za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, kao i Predlog Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Đuka Dinić“ Bojnik za 2020. godinu

Razmatrani su i usvojeni i Predlozi Odluka o usvajanju izveštaja o radu Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Bojnik za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Bojnik za 2021. godine.

Pozitivno su ocenjeni i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o organizacije opštine Bojnik za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, Plan i program rada Turističke organizacije opštine Bojnik za 2021. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove dom kulture „Bojnik“ sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove dom kulture „Bojnik“ za 2021. godinu.

Zeleno svetlo dobio je i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove sportska hala „Bojnik“ za 2020. godinu zajedno sa Predlogom  Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove sportska hala „Bojnik“ za 2021. godinu.

Na sednici su usvojeni i Predlozi Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove dom kulture „Bojnik“, Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i svih članova Nadzornog odbora Ustanove dom kulture „Bojnik“, a na njihova mesta imenovani su novi vršioci ovih dužnosti.

Sednica je održana u sali Ustanove za kulturu uz puno poštovanje epidemioloških mera.

- Advertisement -

Komentari su zatvoreni.