Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

U BOJNIKU JE ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici su na ovoj sednici razmotrili Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bojnik za 2021. godinu.

Kako je u obrazloženju kazao Aleksandar Nastić iz Odeljenja za finansije ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u 2021. godini iznose 587 miliona 400 hiljada dinara, dok ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci dostižu 523 miliona 654 hiljade dinara, a na osnovu toga razlika ukupnih prihoda i rashoda je  63 miliona 654 hiljade  dinara.

Na sednici je razmotren i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Jedinstvo“ Bojnik za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Jedinstvo“ Bojnik za 2022. godinu sa finansijskim planom i programom subvencija, kao

Predlog Odluke o izmeni i dopuni srednjeročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta na osnovu koga će se obaviti planiranje i izgradnja, odnosno dalji razvoj Bojnika.

- Advertisement -

Na dnevnom redu našao se je i usvojen je Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu, Predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2022. godinu sa Odlukom o izmenama kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2022. godinu

Odbornici su na sednici usvojili Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bojnik za 2022. godinu, Predlog Odlike o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Bojnik, kao i Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bojnik.

Odbornici su usvojili Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo“ Bojnik i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo“ Bojnik. Na osnovu ove odluke umesto dosadašnjeg v.d direktora ovog preduzeća Borisava Ilića ovu funkciju će obavljati dipl. inženjer tehologije Dragan Ljubisavljević.

Odbornici su razmotrili Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. direktora Ustanove dom kulture „Bojnik“ i Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove dom kulture „Bojnik“, a na osnovu ovih odluka i dalje će funkciju v.d direktora ove ustanove obavljati Nenad Jovanović.

U obimnom dnevnom redu našao se je i Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Bojnik u stalnom sastavu, Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove dom kulture „Bojnik“, Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove sportska hala „Bojnik“, Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove sportska hala „Bojnik“  i Predlog Odluke o letnjem odmoru Skupštine opštine Bojnik.

- Advertisement -

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me