Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

U hraniteljskim porodicama na teritoriji Grada Leskovca smešteno oko stotridesetoro dece

Na evidenciji leskovačkog Centra za socijalni rad nalazi se stotridesetoro dece koja su smeštena u hraniteljske porodice. Broj porodica u kojoj se deca nalaze je oko 100, a uskoro će im se pridružiti još njih 10.
Osnovni uslov da neko postane hranitelj je volja i želja da se pomogne deci bez roditeljskog staranja,kaže direktor leskovačkog Centra za socijalni rad Predrag Momčilović.On dodaje da je potrebno pribaviti  i Izvod iz matične knjige rođenih i venčanih , Uverenje o državljanstvu, Lekarsko uverenje i Potvrdu da lice nije osuđivano i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Materijalna naknada hranitelja  je 27.000 dinara po detetu, a hranitelj ostvaruje i zaradu koja iznosi oko 16.500 dinara, zavisno od povećanja troškova života, a na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku.Na ovaj iznos se uplaćuju porezi i doprinosi, a hraniteljima ide i radni staž.
Deca koja se smeštaju u hraniteljske porodice, a koja su starija od 7 godina dobijaju i džeparac od 3.500 dinara, dok se školskoj deci  uplaćuju  i troškovi prevoza.

Predrag Momčilović naglašava da je hraniteljstvo privremeni vid socijalne zaštite.Deca ostaju u hraniteljskim porodicama do navršene 18. godine,a ukoliko nastave školovanje maksimalno do 26. godine života.Centar za socijalni rad vrši stalnu kontrolu hranitelja, a za njih se organizuju i edukacije, zaključuje Momčilović.

Komentari su zatvoreni.