Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

U Pečenjevcu održana manifestacija “Dan polja strnih žita 2019”

Tradicionalna manifestacija “Dan polja strnih žita 2019” održana je na oglednom polju u Pečenjevcu.

,,U ogledu su ispitane proizvodne osobine 26 sorti ozimih strnih žita 5 selekcijskih kuća od kojih je najzastupljenija pšenica sa 20 sorti, zatim ječam sa 3, triticale sa 2 i ovas sa jednom sortom. Ogled je postavljen sa ciljem da se u istim agrotehničkim i klimatskim uslovima ispitaju svojstva pojedinih sorti ozimih strnih žita na ovom području, kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućio lakši izbor sorti za predstojeću jesenju setvu“, kaže savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Boban Stanković.

Kada će početi žetva zavisiće od vremenskih prilika, kažu stručnjaci. Očekuje se da kombajni u njive uđu do kraja juna ili početkom jula meseca.Očekivani prosečan prinos na području Jablaničkog okurga je od 3 do 3,5 tone po hektaru. Poljoprivredni proizvođači koji su zasejali deklarisano seme u optimalnom roku, i primenili punu agrotehniku i zaštitu mogu očekivati prinose veće od 10 tona, kažu u Poljoprivrednoj stručnoj službi.

Još uvek nema naznaka kako od otkupljivača tako i proizvođača kolika će biti otkupna cena pšenice, tek nakon prvih otkosa znaće se kvalitet zrna koji će imati uticaj na formiranje cene. Na području Jablaničkog okruga pod pšenicom je zasejano 14 250 hekatara što je za 25 posto manje od planiranih površina pod ovom kulturom, ali će je biti dovoljno za domaće potrebe.

Komentari su zatvoreni.