Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Zavod za zaštitu spomenika stavio pod zaštitu hidroelektranu na Vučjanki

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš hidroelektranu „Vučje“ evidentirao je kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

Ovo podrazumeva da se hidroelektrana na Vučjanki ne sme oštetiti, uništiti, niti se bez saglasnosti Zavoda na njoj smeju izvoditi bilo kakvi radovi.

Komentari su zatvoreni.