U LESKOVCU SE RADI NA UREĐENJU ATARSKIH PUTEVA I ELEKTRIFIKACIJI POLJA

Gradonačelnik dr Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je selo Donje Stopanje gde su u toku radovi na sanaciji i izgradnji novih atarskih puteva u dužini od 77,2 kilometra.

Ovaj zahtevan poduhvat koji će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima lakši pristup do parcela, kazao je Cvetanović i dodao da sa 30% udela ovaj posao finansira grad, a ostalih 70% Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Istovremeno sa izgradnjom atarskih puteva uveliko se odvija i komasacija poljoprivrednog zemljišta u šta je do sada uloženo 86 miliona dinara, čime je kako je naglasio Cvetanović Leskovac postao lider u Srbiji.

S obzirom na to da se atarski putevi u ovom kraju grade na zemljištu koje je nekada koristilo društveno preduzeće „Navip plantaža“, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović se osvrnuo na zapuštenost ovog prostora koji se godinama unazad ne koristi i dodao da od 2015. godine lokalna samouprava i nadležno ministarstvo udruženim snagama učinili napore da vrate ovo zemljište u funkciju. Prvi preduslov za pokretanje komasacije je bilo rešavanje zamršenih imovinsko-pravnih odnosa što je privedeno kraju 2018. godine čime su omogućene komasacione imvesticije, odnosno krčenje i uređenje atarskih puteva. Sve ovo je rezultovalo izdavanjem donjeg dela poseda koji je u vlasništvu grada kompaniji Lazar Blace, a donji, brdski deo je izdat kompaniji Rubin.

Kako je zaključeno na ovaj način stvoreni su uslovi za pokretanje poljoprivredne proizvodnje, ali i otvaranje novih radnih mesta.

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje je imperativ grada Leskovca, kazao je gradonačelnik dr Goran Cvetanović. On je podvukao da je u tom kontekstu veoma bitna elektrifikacija polja koja će znatno unaprediti proizvodnju i omogućiti veću ekonomsku dobit poljoprivrednicima. Ovo je ilustrovano činjenicom da je na površini od oko 100 hektara u Vinarcu prijavljeno 128 korisnika sistema visokonaponske mreže koja će biti obezbeđena elektrifikacijom polja .

U ovaj posao do sada je  uloženo 65 miliona dinara i to  za 37 kilometara elektromreže.U toku je postavljanje i 6 stubnih trafostanica visokog napona, a u tom cilju, kako je rekao gradonačelnik izdvojeno je 38 miliona dinara. Između svake trafostanice uskoro će biti moguće da se priključe pumpe za navodnjavanje što će umanjiti troškove proizvodnje.

Direktor Elektrodistribucije u Leskovcu Dušan Anđelković ističe da će vlasnici parcela koje su priključene na elektifikaciju plaćati minimalne račune.

Eletkrična mreža omogućiće i postavljanje rasvete, kao i video nadzora parcela za šta su proizvođači veoma  zainteresovani.

Ovaj projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede.